Bremer Wollwäscherei „De Wullwasch“

Bremer Wollwäscherei „De Wullwasch“, ehemals Bremer Heerstraße 12; Foto: um 1910 (Repro Dr. Ludwig Stoess)

Bremer Wollwäscherei „De Wullwasch“, ehemals Bremer Heerstraße 12; Foto: um 1910 (Repro Dr. Ludwig Stoess)